Isegi, kui remonditööd tunduvad esialgu kallid, tasuvad need end pikas perspektiivis ära

Keldri koridorid ja tegelikult ka keldriboksid ei ole mõeldud amortiseerunud mööbli ja kodumasinate hoiustamiseks ning anonüümsete koduomanike otsus paigutada oma prügi keldrisse kujutab ohtu kõigile majaelanikele. Samuti võimaldab projekt jälgida ehitustööde kulgu ja kontrollida tööde vastavust projektis kirjeldatule, sest optimaalne tehniline lahendus tööde teostamiseks on projekteerija poolt juba välja pakutud. Keldri vilets seisukord nullib ära nii trepikodades kui ka korterites tuleohutuse tagamiseks tehtud tööd, seades ohtu nii maja elanike maise vara kui ka tervise. Samuti peaks kriitilise pilguga üle vaatama keldri põranda – juhul kui põrandalt vaatab vastu kombinatsioon murenenud betoonist, lahtisest liivast, tallatud mullast ja kohati keraamilistest plaatidest – tuleks valada kogu keldrile korralik aluspõrand. Kui juba remonditööd ette võtta, tasub seda teha põhjalikult – puhastada kogu kelder ja vajadusel uuendada elektrisüsteem. Kui prügi teisaldada, tulevad selle tagant välja aga katkiste uste ja vaheseintega keldriboksid, mille muhklik põrandakate võib olla segu betoonist, liivast, mullast ja keraamilistest plaatidest. Samas tasub ehitustööde täpse ulatuse ja mõistliku teostamiskäigu teada saamiseks küsida abi projekteerijalt, kes saab koostada ehitusprojekti või rekonstrueerimisprojekti.

Tartu Viimistlus - Sise- ja välisviimistlustööd. - Viimistlus, mis jääb.

. Kõik läbipääsu takistav ja vananenud prügi tuleks toimetada vastavalt kas jäätmejaama, taaskasutuskeskusesse või prügimäele enne, kui keldri remonditöödega on võimalik alustada. Tihti sisaldavad koridorid ja ka keldriboksid teadmata päritoluga vana mööblit, katkisi kodumasinaid, maha võetud siseuksi jm, mis kujutavad endast tuleohtu ja mille koht on jäätmejaamas või prügimäel. Laenud kuni 10000 EUR, laen pulmadeks. Ehitusprojekt aitab tellijat kaitsta remonditööde ja lisaliigutuste eest, mida projektijärgseks tuleohutuse tagamiseks tegelikult ei ole vaja teha. Vaadake kriitiliselt üle keldri ehitustehniline seisukord Keldri seisukorra hindamisel tasub kasutada ehitusspetsialisti abi, kes oskab kindlaks teha nii põrandate ja konstruktsioonide seisukorra kui ka elektrisüsteemi ohutuse ja vajalike remonditööde ulatuse. Samuti peab ligipääs olema tagatud keldriboksidele, milles ei tohiks hoiustada mõttetut rämpsu. Keldrite pindalad on üldjuhul suured ja remonditööd võivad osutuda kulukaks, kuid renoveerimata kelder nullib kõik trepikodades ja korterites tehtud pingutused tuleohutuse tagamiseks. Isegi, kui remonditööd tunduvad esialgu kallid, tasuvad need end pikas perspektiivis ära. Kui veebilehel on tingimuste osas kirjas, et isikuandmeid töödeldakse krüpteeritud SSL ühenduse kaudu, on kindlustatud, et isikuandmed on kaitstud.

Keldritulekahjude kustutamine on päästeametile keeruline – seal on palju põlevmaterjali, põlemistemperatuurid tõusevad kõrgele ja ligipääs tulekoldeni on raskendatud. Ehitusprojekti olemasolu annab tellijale eelise: projekti alusel on võimalik küsida ehitusfirmadelt võrdlevaid hinnapakkumisi, sest ehitustööde maht on selgelt määratletud. Isegi siis, kui kogu ülejäänud majas ja korterites on elektrijuhtmestikud välja vahetatud, leidub keldrites endiselt tuleohtlikke elektrisüsteeme, alumiiniumjuhtmeid ja rippuvaid juhtmeotsi. Isegi, kui remonditööd tunduvad esialgu kallid, tasuvad need end pikas perspektiivis ära. Seejärel saab keldriboksidele ehitada uued puidust vaheseinad ja paigaldada uued uksed. Kui vastus on viimane, tasub esmase remonditööde mahu teada saamiseks ühendust võtta ehitusspetsialistiga, kes aitab koostada ehitusprojekti või renoveerimisprojekti keldri tuleohutuse tagamiseks.

PÕNTS RAHAKOTILE | 10 kõige kulukamat kodust remonditööd.

Märkused