Ära lase elul endast mööduda

Kes on talle head teinud, neid ei unusta ta kunagi. Populaarne ja sõnaosav, kaldub liialdama magusate roogade ja alkoholiga.VÄINO. hindab kõrgelt seksuaalset vabadust, armuasjades võib ette tulla ebameeldivusi.RONALD. Suhetes meestega kipub olema sisimas liigselt pinges.   OLEV. Suure töövõimega ning seejuures põhjalik. Armastuses truu ja kindel kaaslane.SILJA. Tema elu saadab armastus ja perekondlik harmoonia.HANNES. Ära lase elul endast mööduda. Tundlik, tema peale võib alati kindel olla. Idealist, kõrgete vaimsete aadetega. Tahtejõuline ja väga julge, samuti kergesti ärrituv ja vaidlushimuline. Loomult kaval, püüab omi vaateid märkamatult peale suruda. Väga tundliku närvisüsteemiga, tihti naiivne; temas valitseb konflikt praktilise meele ja globaalsete püüdluste vahel. Tujukus raskendab suhteid kaasinimestega. Tutvusring laieneb kiiresti uute inimeste näol. Loomult aval ja abivalmis. Ametiredelil lööb kiiresti läbi ja tõuseb kõrgele. Omistab vastassoole liiga suurt tähtsust.MARIKA. Ära lase elul endast mööduda. vabameelne armusuhetes.VAMBOLA. Ta on hea suhtleja ning leiab palju häid sõpru erinevatest generatsioonidest. Alati aldis kõigele uuele. Ta teeb pidevalt uusi plaane, mida püüab jõudumööda ka realiseerida.HENDRIK. Vapper ja valmis igal hetkel riskima. Armastuses on edukas, kui laseb partneril olla iseseisev.KATARIINA. Suhetes meestega kipub olema pealiskaudne ja kergeusklik.TIINA. Inimesed, kes veel eile olid väga lähedased, võivad juba homme ihata tema hävingut. Jätab inimestele esimesel kohtumisel endast sügava mulje. Loomult kaval ja seltskondlik; teadlik oma ilust. Tema rahaasjades võib olla perioode, mil kulud on tuludest suuremad, kuid ta leiab alati lahendi. Tema eneseusaldus on väga suur, oma vaadetele jääb ta alati kindlaks. Sisimas rahutu ja närviline. Lapsepõlv on tal täis kitsendusi. Ei armasta üksindust, kogub enda ümber saatjaskonda.

Laulude Andmebaas - väljatrükk - Band Eesti

. Raha tuleb tema juurde, kuid seda ei jätku kuigi kauaks.LIIA. Igatseb stabiilse ja õdusa perekonnaelu järele. Otsib elus õnne ja püüab saavutada täiuslikkust. Tugeva enesedistsipliiniga, aus ja õiglane. Tihti langevad talle osaks ebaharilikud elusituatsioonid. Tal on oht langeda võrgutavate naiste ohvriks.ALLAN. Nooruses langeb talle vähe tähelepanu, kuid küpses eas pälvib hea nime ja lugupidamise.LENNO. Seltskonnas hinnatud ja oodatud inimene. Oma suguseltsist pole tal kasu ega abi loota. Leebe ja avala iseloomuga, teised kipuvad teda ära kasutama. Ka tema ettevõtmised jäävad äraarvamatuks nii lähedastele kui võõrastele.MAARJA. Vallutab Kergesti naiste südamed, kuid abielus tal õnne ei ole.   PAUL. Oma soovis edu saavutada võib ta isegi oma taskust kulutusi teha ning seetõttu hiljem rahaliste raskuste all kannatada.MIHKEL. Armastuses ootavad teda raskused, sest tema nõudlikkus partneri suhtes on kõrge.    EBE. Elus tuleb ette palju reise ja sagedasi muutusi. Saavutab kergesti materiaalse edu. Meelistegevuseks on tal reisimine. Väga nõudlik abikaasa valikul. Ka igapäevaelus soovib elada originaalselt.LYDIA. Annab endast palju teistele ja lepib sellega, mida vastu antakse. Psüühilisele survele vastab samaga. Peena maitse ja kunstianne. Abuelus on sageli probleemid.MERLE. Populaarne, lõbus, hea suhtleja; kõigiti rahvamees. Tema mõtteid ja tundeid on võimatu välja lugeda. Võimeline töötama sihikindlalt ja metoodiliselt. Ta on toretsev ja näitab omi kulutusi palju suurematena tegelikkusest. Äri vallas andekas, tal on eriline võime saada kasu ka kõige tühisemate asjade pealt.ALEKSANDER. Koduhoidev, hea isa, vastassoo usaldus kuulub talle. Vajab isiklikku vabadust, otsib elus vaheldust. Tihti saab tema töö üldsuse tähelepanu osaliseks. Ihkab rahvusvahelist tunnustust. Tema elus on märksa enam näilikkust kui tegelikkust. Ei ole liialdus öelda, et riidemood saab alguse temalt. Sõpru sugeneb palju, kuid nad võivad tihti osutuda reetlikeks. AARE. Oma armutunnetel ei tohi ta lasta minna üle sündsuspiiride, vastasel korral saab sellest takistus elus edasi minekul.IRJA. Teda saadab edu, kui ta rakendab end kaubanduses.KÄTLIN. Armuasjades tuleb ette raskusi.MALL. Ta on seltskondlik ja sädelev, kõiges aitavad teda sõbrad. Kannatlik, julge, täis elujõudu ja tarmukust. Ta ei jää rasketes olukordades jänni. Kiire otsustusvõimega, mis tagab edu just kriitilistes olukordades. Võib osutuda võimekaks juhiks. Seltskondlik, hea loomingulise eneseväljendusega, artistlik. Oma leebe ja avameelse loomuse tõttu on tal palju sõpru, seda eriti naiste suhtes. Elu toob talle palju soodsaid võimalusi ainult siis, kui ta neid ise ei otsi. Talle meeldib reisida ning see toob kaasa tihti suurt kasu. Tugevalt reglementeeritud käitumisega, hea perekonnaisa, töökas, kaldub pedantsusele.ENNA. On suuteline kestvateks sõprussuheteks. Oma arukuse ja usaldusliku suhtumisega abikaasasse kindlustab ta eeskujuliku abielu.EMIL. Tema isiksus jätab inimestesse kauakestva jälje.

Pehme, tundeline, väga kodune ja naiselik. Tal on raske eluga kohaneda. Idealist, julge, esitab väljakutse elule, ei kannata vahelesegamist oma töös. Sugulussidemed on talle väga tähtsad.KASPAR. Suhetes vastassooga võib põhjustada kannatusi ja armukadedust.LEIDA. Muretseb liialt; tema eluprobleemid on kergete killast. Ta ei suuda taluda inetust ja labasust elus. Kui suudab oma probleemidega toime tulla, siis saavutab edu nii töös kui armastuses. Kui oled siiski täiesti kindel, et oled laenumakset võimeline igakuiselt tasuma, võid pöörduda laenuandja juurde personaalsele nõustamisele või võid esitada laenuandjale lisadokumente. Suuremeelne ja alati abivalmis. Kogu elu püüab end vaimselt arendama. Väliselt karm, aga sisimas õrn ja meeleline. Vabameelne, jumaldab seiklusi ja riski. Tahab elu täies mugavuses mööda saata.JULIUS. Elu vältel selgub, kas ta arendab endas välja filosoofilise mõttesügavuse või jääb vaid närviliseks kodukanaks. CARMEN.

. Elus palju armuseiklusi, kuid need ei jäta endast sügavaid jälgi.ADA. Rohkem unistab, kui midagi teeb. Oma seisukohtadest hoiab visalt kinni. Õpinguaastail saab ta palju reisida, need reisid toovad talle ka hilisemas elus tulu.ARNOLD. Teda on raske mõista ja seetõttu jääb ta tihti üksildaseks.RIINA. Tema sõprus on kindel ja vajaduse korral annab ta sõprade jaoks endast kõik. Arukas ja heasoovlik, väga töökas.ÕNNE. Edumeelde ja peab alati eluga sammu. Üksi töötades on ta edukam kui grupis. Vajab teiste austust ja lugupidamist. Armastuses jääb tal puudu eneseusaldusest.DOLORES. Oma armastatu leiab ta ebatavaliselt moel.VEIKO. Smsraha telefon, kus saada ruttu laenu sularahas. Armastuses on ta püsiv ja abielus truu.TEET. Tal oleks vaja õppida paremini argumenteerima oma mõtteid ja võtta enda kanda otsustamist. Saavutab harmoonia oma perekonnas, kui suudab leppida abikaasa puudustega, vastasel korral lõpeb kõik lahutusega.KOIDULA. Tal on alati uudsed ideed ja palju auahnust. Alati korrektne ja hoolitsetud. Tema elul on kindel eesmärk. Idealistlik, otsustusvõimeline ja kiire reaktsiooniga. Tal on raske mõista, et teised inimesed on nõrgemad ja tihti vähem võimekad kui tema. Armastuses on tal raske sobilikku kaaslast leida.KOIDU. Täiuslikkust ihaldav, saladuslik, hindab kõrgelt usalduslikke inimsuhteid. Elus tuleb ette palju pingutavat ja rasket tööd, ta täidab aga kõik ülesanded täpselt ja püüdlikult. Ootamatult tujukas ja piiritu kujutlusvõimega. Kaastundlik, leplik ja otsekohese loomuga. Elu on täis soodsaid ja meeldivaid võimalusi. Väliselt mõnevõrra pärsitud, jahe ja vaikiv, kuid sisimas pehme ning armastust ihaldatav. Tihti on tal käsil mitu tööd korraga ja ka raha käib suurte summadena tema käest läbi.PEETER. Tegutseb tihti teiste kaudu, sügavamaid tundeid loob aeglaselt ja ettevaatlikult. Mõtiskleva loomuga, tõsine ja väärikas. Loob ise probleeme ning kipub ise sellesse uppuma. Ta ei suuda taluda tegevusetust. Armuasjades kipub kaotama tasakaalukust just enne lõplikku võitu.KRISTO. Joviaalne, rõõmsameelne, muretu. Ta ei suuda sundida end istuma kodus nelja seina vahel. Teeb tihti sääsest elevandi. Talle meeldivad vaid ilusad ja hästirõivastatud mehed.MARJU. Abielu viib tihti lahutuseni.MONIKA. Abielu jääb tihti igavalt tavaliseks, kuigi selle välisele küljele ei saa midagi ette heita.HARDI. Abivalmis, aktiivne, vahel agressiivne. Tal on loomupärane huvi kirjanduse ja kunsti vastu, on selles vallas  hästi erudeeritud. Vabasuhted armastuses on talle vastuvõetamatud.EVA. Laadilt sensuaalne, mis köidab naisi, kuid tema arglikkus ei võimalda seda edu ära kasutada.NELE. Võib muutuda häirivalt allaheitlikuks, mis raskendab tema abielusuhteid ja võib kaasa tuua lahutuse.INGE. Tahab jääda truuks oma ideaalidele. Tõeliselt aus inimene, armas ja heasoovlik. Hea sõber, tema eesmärgiks on teha teisi õnnelikuks. Vaimukas vestleja, tema kiire kõne võidab rajanedes ümberlükkamatul loogikal. Kerglane ja inimsuhetes hoolimatu. Võib sattuda väga eripärastesse armuintriigidesse.LII

Märkused